Skip links

Как бизнесът печели от политика с нулев отпадък?

Prorecycling Group | Committed to Recycling

  След като вече знаем за личните и обществени ползи от живот с нулев отпадък от статията (*линк към блог 1), нека погледнем и икономическата страна на нещата. По-просто казано: „Как бизнесът печели от политика за нулев отпадък?“

  Всички сме чували колко масово и съответно евтино е производството на опаковки за еднократна употреба. Със сигурност поне веднъж сте присъствали на изказването: „Нещата няма да се променят, защото така е по-евтино за големите компании.“

  „Да, но всъщност не.“

  Предприемачите и всички хора в бизнес сферата са истински оптимизатори. Те не обичат разхищаването на материали, или още казано – боклука, защото той е емблема за неефективна работа. Той не само излиза скъпо на компаниите, но и показва лоша фирмена структура.
  Постепенно нашумялата идея за кръгова икономика, в която ресурсите биват използвани отново и отново, създава баланс между политика за нулев отпадък и добра печалба. 

  Какви са изискванията към една компания, за да има политика за нулев отпадък?

 • Суровини/Материали да бъдат взимани, когато е възможно, от рециклирани такива. При нужда от нов добив, той да бъде осъществен чрез регенериращи източници. 
 • Кръгова икономика – максимално рециклиране.
 • Производствените процеси трябва да бъдат по-екосъобразни и да не произвеждат отпадък в и извън завода.
 • Потреблението на енергия и производствените отпадъци трябва да бъдат включени към кръговата структура на компанията. 
 • „Еко дизайн“.
 • Промяна на фокуса от работническа продуктивност към ресурсна продуктивност

4 примера за големи компании, приложили принципите за бизнес с нулев отпадък:

1.Subaru 

 • Subaru използва повторно или рециклира всичко. 
 • Единичният завод за производство на Subaru в САЩ и два от производствените предприятия на компанията в Япония не са изпращали отпадъци на местните сметища от повече от 12 години.
 • Приносът на Subaru за нулевите отпадъци е голям за околната среда и общността на Subaru, но води и до спестяване на суми от 1 до 2 милиона долара годишно. Доста голяма разлика, нали?
 • Стимулът за повторно използване на всичко е дошъл от служителите на Subaru. Мнението на единиците има значение. 
 • Приблизително 96% от компонентите на автомобила на Subaru могат да бъдат рециклирани или използвани повторно.
 • Subaru не само се ангажират да станат 100% нулева компания за отпадъци, но и споделят своята успешна методология за нулеви отпадъци с други компании и организации по целия свят. 

2.General Motors (GM)

 • General Motors (GM) обяви, че към 2016 г. тя разполага със 152 съоръжения, които работят с нулеви отпадък. 
 • Те кредитират този успех на своите служители, които рециклират, използват повторно и преобразуват отпадъците в енергия и разработват продукти от рециклирани материали.
 • Точно както Subaru, GM виждат огромни спестявания. Отчетен е 1 милиард долара чрез рециклиране на 2 милиона метрични тона вторичен продукт.
 • GM използва рециклируеми бутилки за вода, за да направи изолацията на капака на двигателя си и някои от въздушните филтри.
 • GM преобразува капаците на акумулаторни батерии в гнезда за местообитание на животни. 

3.Google 

 • От своите 14 центрове за данни, 6 са се превърнали в такива с нулеви отпадъци през миналата година. 
 • Google рециклира и използва 86% от отпадъците си от центъра за данни в световен мащаб.
 • Кампанията на Google за „лунни снимки“ беше предприета с цел агресивни усилия за повторно използване на иначе пропилените сървъри на данни.
 • Служителите на Google намират начини да пренареждат и рециклират старите си офис мебели.
 • Google представи пакет от програми за компостиране, за да намали всички органични отпадъци.

4.Microsoft

 • Microsoft е огромна фирма с над 44 000 служители. Намаляването на отпадъците на Microsoft е не само въздействащо върху околната среда, но и икономически необходимо.
 • В стремежа си да намали въглеродния си отпечатък, Microsoft внедри програми, които да пазят 90% от отпадъците си от сметищата.
 • Microsoft беше първата компания, базирана на технологии, в света, която получи съоръжение, удостоено със Zero Waste сертификат от Съветския съвет за зелено строителство.
 • Microsoft видяха 27% намаление на консумираната мощност, след като техният IT отдел създаде специфична система за управление на мощността.
 • За да могат служителите им да направят по-екологичен избор и да намалят собствените си въглеродни отпечатъци, Microsoft създаде политика, която позволява да се работи от дома и също така предоставя транспорт до работното място. 

   
    Това са само няколко примера. В действителност вече голям брой от утвърдените компании включват в своята политика идеята за нулев отпадък.      Е, все още ли мислите, че „Нещата няма да се променят, защото така е по-евтино за големите компании.“? Следващата статия на AIESEC in Bulgaria очаквайте в сряда.

Leave a comment

Name*

Website

Comment