НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СВЕТЪТ ЩЕ БЪДЕ ОФОРМЕН ПРЕЗ 2030 ЗАВИСИ ОТ НАС

YOUTHSPEAK SURVEY ПОДРОБЕН ДОКЛАД