AIESEC в България

Отговорни за ръководенето на AIESEC в България, с над 200 доброволци стремящи се да постигнат мисията на организацията в 4 града. Те са крайно отговорни за решенията в организацията, създавайки стратегии, координирайки оперативната работа и пазители на мисията, визията и дейността на AIESEC чрез международната си мрежа от контакти.


Сегашният екип, състоящ се от 6 членове, представлява AIESEC в България за мандат 2018-2019. Уникалното за AIESEC, че се избира нов председател на нациолно ниво, всяка година, който в последствие избира нов ръководещ екип, за да води и управлява националната мрежа от доброволци. Постоянно променящата се и динамична среда в AIESEC е причината за успешното и придържане към идеята за младежко-управлявана организация насочена към младежи, от както е създадена през 1948г.