Какво е творческата мисъл?

 

     Какво означава да имаш творческа мисъл? Може ли всеки да я притежава и да я използва, да я направлява за намирането на решения и създаването на  иновативни идеи , които след това да превърне в реалност ? Няма правилна или грешна дефиниция на тези въпроси, тъй като творческата мисъл е и нещо много лично . Тук ще ви представя  гледните точки на четирима души- музикант, адвокат , фотограф и психолог.

     Първият ми събеседник е музикант. Според него творческото мислене е вдъхновение, вълнение, изживяване и откритие… то е приключение! Понякога е кратко, а друг път е полет на душата в безкрайното море на чувствата. Лично и съкровено, споделящо уникални, неповторими и неподражаеми идеи.

      Вторият  ми събеседник е адвокат. Той споделя, че  творчеството е свобода на мисълта и на духа. Всеки човек е способен да притежава творческо мислене, защото у всеки се крие творец.  Светът, който ни заобикаля се отразява в нас и въображението ни работи постоянно .

Посочва и пример от  втората част на романа “Граф Монте Кристо”, където основен мотив е свободата на човешката душа. Героят макар и затворник, е свободен да твори и да търси изход. Така чрез смъртта открива пътя към живота.Творческото мислене се явява спасение и утолява жаждата за живот. Това е вдъхновяващ пример , че мисълта и духа  не могат да бъдат заключени. Те са свободни.

     Фотографът споделя, че Вселената  е пълна с оригинални идеи. Само трябва да имаш “набито око”,  за да ги видиш и инстинкт да ги уловиш. Обективът на фотоапарата е като око, чрез което можем да видим скритите тайни на наблюдавания обект. Според него , най-големия творец е Природата,  от която ние се учим.

      И накрая психологът казва, че наистина творческото мислене е умение, което всеки може да усвои, да упражнява и използва. То е свързано с вътрешната  потребност и мотивация на човека. Активното мислене “впряга” пълния потенциал на мозъка, който генерира оригинални и иновативни решения. За целта има разработени методи, които включват обучителни игри за развиване на логическо, латерално, ковергентно , дивергентно, индуктивно и дедуктивно мислене.

      Ще завърша с това, че за мен творческото мислене е съзидателно, свободно и непредубедено. Творците гледат на обикновените неща по необикновен начин.  

       А какъв е твоя начин да твориш?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *