Да избера ли страна?

Шестнайстата цел от Целите за Устойчиво Развитие е мир, справедливост и силни институции. И по трите може да се каже много и особено, вземайки предвид действителността в България, но решихме да говорим за справедливостта.

Теодор Рузвелт е казал “Справедливостта не се състои в това да сме неутрални между правилното и неправилното, а в това да открием правилното и да се придържаме към него, където и да сме, срещу неправилното.

Аз лично, съм напълно съгласна с това изказване, въпреки че звучи по-лесно за изпълнение, отколкото всъщност е. Не винаги е ясно разграничено кое е правилното и кое – не. Не винаги намираме смисъл да сме на която и да е страна, но в крайна сметка е много по-добре да поемем отговорност и да изкажем мнението си от колкото да стоим безучастно. Според мен безразличието е нещо много вредно и в никакъв случай не помага нито на нас, нито на обществото ни. 

Мисля, че всеки един от нас иска да живее в една справедлива България, в справедлив свят и най-малката стъпка, която можем да направим е в ежедневните си действия да избираме страна – да правим правилното нещо, дори и никой да не ни гледа.

Имаш ли мнение по въпроса? Идеи как да постигнем мир, справедливост и силни институции в България? Заповядай на YouthSpeak Forum, за да можем заедно да намерим решения.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *