Разширява хоризонтите от 1948г.

AIESEC е била създадена през годините след края на Втората световна война, когато е имала нужда от опазване на мира и даването на възможност за по-добро културно разбирателство.