Нашата визия

AIESEC е най-голямата, управлявана от младежта организация, създаваща позитивно въздействие чрез личностно развитие и споделен глобален опит

Нашата визия: “Мир и удовлетворяване на човешкия потенциал”