Иновации и инфраструктура – Цел за Устойчиво Развитие 9

“Иновацията е промяна, която отключва нова стойност”
-Jamie Notter

До 2030 година целим увеличаване на достъпа на малки по мащаб промишлени и други предприятия, по-специално в развиващите се страни, по отношение на финансовите услуги, включително и достъпни кредити, и тяхното интегриране в стойностни вериги и пазари.

Това е само една от подцелите на Глобална Цел за Устойчиво Развитие №9 – Индустриализация и инфраструктура.

Сега можеш да помогнеш – бъди доброволец в Сърбия. Провери възможността като натиснеш върху снимката. 

Искам да съм доброволец

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *