Борба с климатичните промени – Цел за Устойчиво Развитие 13

“Има един въпрос, който ще очертае контурите на този век много по-усезаемо, от който и да е друг и това е необходимостта от незабавни действия за предотвратяването на климатичните промени” 

– Barack Obama

До 2030 целим да интегрираме мерки срещу климатичните промени в националните политики, стратегии и планове. 

Това е само една от подцелите на Глобална Цел за Устойчиво Развитие №13– Борба с климатичните промени

Сега можеш да помогнеш – бъди доброволец в Бразилия. Провери възможността като натиснеш върху снимката. 

Искам да съм доброволец

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *