Активирай потенциала си

Развиваме лидерския потенциал в младите хора, като им предоставяме различни доброволчески и професионални възможности, които им позволяват да се учат и да развиват уменията си чрез практически дейности.

Осъществяваме връзката между работодатели и организации и глобална мрежа от талантливи млади хора.