Активирай своя потенциал

Развива лидерския потенциал на младежта чрез обучения, доброволчески опит и професионални стажове.

Позволява на работодатели и организации да се свържат заедно с глобална мрежа от таланти.