aim-2013AIESEC е най-голямата международна студентска организация, която се фокусира върху изграждане позитивни лидери за обществото.

За да осъществи тази своя цел, AIESEC организира повече от 500 конференции, предоставя над 5 000 професионални стажа, 16 000 доброволчески стажа и 24 000 лидерски позиции за своите членове всяка година.

Нашите партниращи организации виждат в AIESEC начин за подкрепяне развитието на младите хора. AIESEC позиционира своите членове сред корпоративния сектор като топ таланти – бъдещите лидери на бизнеса. А бившите ни членове са лидери в организации по целия свят, като използват опита, уменията и собствена визия, които са придобили в AIESEC.

 

AIESEC програми на пръв поглед:

flbg

gcpng

gipbg

море